Seminář ZKJ

Seminář zkušebních komisařů juda I. a II. třídy proběhne v pátek 19. září.

Vážení Zkušební komisaři, chci Vás informovat, že v roce 2018 proběhly v Praze ve Vršovicích a Brně tři semináře zkušebních komisařů juda (ZKJ) I. a II. třídy. Všem účastníkům, kteří se akce zúčastnili, byla platnost třídy prodloužena.

Vzhledem k tomu, že ještě někteří této možnosti nevyužili a přesto mají zájem funkci ZKJ vykonávat, rozhodlo Kolegium danů ČSJu uspořádat v letošním roce ještě jeden seminář s možností prodloužit si platnost třídy na dalších pět let Seminář proběhne v pátek 19. září v tělocvičně hotelu Panorama v Teplicích.

Přihlášky zasílejte na adresu školitele: jiri.vele(@)seznam.cz na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici na webových stránkách ČSJu sekce Kolegia danů. Termín zaslání je do 16. 8. 2019.

Pokud si třídu neprodloužíte, vystavujete se nebezpečí, že až do konání dalšího semináře budete zbaveni možnosti zkoušet technické stupně. V letošním roce již žádný další seminář (mimo uvedeného) neproběhne.

V Turnově 30.5.2019

S pozdravem za Kolegium danů ČSJu,

Jiří Vele

Top