Seminář v KATAME-WAZA

Další seminář v KATA se uskuteční opět na Podvinném mlýně v neděli 6.2.2022. Pod vedením lektorů Martina Klapky, Filipa Rubínka a Martina Koláře budou mít účastníci možnost v dopolední části pilovat nácvik technik a pohybů, ale i ceremonii či úniky z držení. Více informací o semináři v pozvánce pod článkem.