Domů Events Přebor Prahy 2021 – U13, U15

Přebor Prahy 2021 – U13, U15

Přebor Prahy 2021 – U13, U15

Pořadatel: Krajský svaz juda hl. m. Prahy

Datum: neděle, 3.10. 2021

Místo: Sportovní hala Jedenáctka, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 – Chodov

Ředitel soutěže: Mgr. Andrea Šálová, tel. 604 503 682, e-mail: stk@prazskysvazjudo.cz

Instruktor: Mgr. Mirel Golubov, tel.: 602 252 419, e-mail: kr@prazskysvazjudo.cz

Hlavní rozhodčí: Pavlína Neužilová, 604 745 327, e-mail: pavlinka.neuzilka@centrum.cz

Rozhodčí: deleguje KSJu Praha

Přihlášky: prihlasky@prazskysvazjudo.cz

Startovné: 200 Kč – všichni účastníci startují na vlastní náklady.

Věkové kategorie: U13, U15

Startují ročníky: U13 – 2009, 2010; U15 – 2007, 2008

Váhové kategorie:

U13 dívky -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg
U13 chlapci -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U15 dívky -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg;
U15 chlapci -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg

Vážení:

9.h-9.30h – U13
11.30-12.30h – U15 – POZOR ZMĚNA!!!

Začátek soutěže:

10.30 – U13
13.h – U15 – POZOR ZMĚNA!!!

Soutěž je kvalifikací pro Přebor ČR (dívky U15 mají Přebor ČR otevřený). Soutěž proběhne na třech tatami, dle platných pravidel ČSJU, SŘJ a tohoto rozpisu.

Účast: dle vypsaných kategorií, platná lékařská prohlídka, případně čestné prohlášení, platný negativní antigenní/PCR test nebo čestné prohlášení rodičů.
Účast trenérů a rodičů možná pouze při předložení platného negativního PCR testu/dokladu o ukončeném očkování.

Vítěz: získá titul Přeborník Prahy 2021, diplom, medaili, závodníci na 2.-3. místě obdrží diplom a medaili.
Námitky: po předložení vkladu 100 Kč řediteli soutěže.
PŘIHLÁŠENÍM DO TÉTO SOUTĚŽE DÁVAJÍ JEJÍ ÚČASTNÍCI (ZÁVODNÍCI, TRENÉŘI, DOPROVOD I ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI) SOUHLAS SE:
– zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při soutěži. ČSJu a pořadatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají
– zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na soutěži v tisku nebo v elektronických médiích.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE SVÝM PŘIHLÁŠENÍM BEROU NA VĚDOMÍ ŽE:
– se soutěže účastní na vlastní nebezpečí
– je jejich povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly soutěže, a to zejména s tím, že účast na soutěži může být fyzicky náročná. Dále se zavazují respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci soutěže
– ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným
– veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na soutěži, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani pořadatel žádnou odpovědnost
– všichni musí dodržet Pravidla a opatření pro pořádání turnajů juda v době pandemie COVID19, vydaná STK ČSJu dne 1.9.2021, především Povinná opatření (respirátory/roušky vždy a všichni kromě závodníků při rozcvičení a utkání, dezinfekce rukou, dodržování odstupu min. 1,5m…)

Událost je ukončena.

KONTAKT

Sídlo sdružení a administrativní údaje

(Upozornění, uvedená adresa je jen sídlem sdružení, kontaktujte přímo
předsedu sdružení, nebo jednotlivé členy výboru uvedené v sekci KONTAKTY)

Název: KRAJSKÝ SVAZ JUDA
hlavního města PRAHY

Adresa sídla: Hanusova 347/16,
Praha 4 – Michle, 140 00
IČ : 22746498
DIČ : CZ22746498

Bankovní spojení : Komerční banka č.ú.:
107-3731010257 / 0100

Kontaktní osoba :
Zdeněk Kasík
Email: kasik(@)prazskysvazjudo.cz
Mobil: +420 602 661 410

Archiv