Domů Events Mimořádné shromáždění delegátů Krajského svazu juda hlavního města Prahy

Mimořádné shromáždění delegátů Krajského svazu juda hlavního města Prahy

Vážení judisté,

výkonný výbor Krajského svazu judo v Praze přijal dne 25.5 2021 rozhodnutí o mimořádném konání krajského shromáždění delegátů Krajského svazu juda hlavního města Prahy, která je tvořena všemi registrovanými pražskými oddíly nebo kluby judo s hlasy rozhodujícími podle odebraných licencí v den rozhodný 1.1 2020 a zvoleným předsedou a místopředsedou KSJu Praha.

Krajské mimořádné shromáždění delegátů krajského svazu juda v Praze

se uskuteční dne 2.9 2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti USK Praha,

Na Folimance 2, Praha 2 (Sportovní hala Folimanka)

Program mimořádného shromáždění delegátů:

 1. Zahájení
 2. Slavnostní úvod
 3. Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti Shromáždění delegátů
 4. Volby
 • 3 osoby pověřené sčítáním hlasů (tyto osoby pak ze svého středu zvolí předsedu osob pověřených sčítáním hlasů – sčítačů
 • předsedy Shromáždění delegátů, který bude řídit jednání
 • zapisovatele průběhu Shromáždění delegátů
 • 2 ověřovatelů zápisu
 • 3členné návrhové komise
 1. Schválení jednacího řádu
 2. Schválení programu mimořádného shromáždění delegátů
 3. Zpráva o činnosti KSJu Praha za uplynulé volební období
 4. Zprávu o hospodaření KSJu Praha za uplynulé volební období vč. účetních uzávěrek za roky v uplynulém období
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Diskuse ke zprávám
 7. Přestávka
 8. Prezentace kandidátů na volené funkce
 9. Volby (po každé volbě následuje zpráva předsedy osob pověřených sčítáním hlasů).
 • předsedy PTU
 • místopředsedy PTU
 • předsedy kontrolní komise
 • 3 členů kontrolní komise
 1. Usnesení mimořádného shromáždění delegátů KSJu Praha
 2. Krátký projev nově zvoleného předsedy KSJu Praha
 3. Závěr

Vzhledem k tomu, že mimořádné shromáždění delegátů volí nové orgány KSJu Praha, žádám Vás o zaslání návrhů pro volbu předsedy, místopředsedy a tříčlenné kontrolní komise KSJu na další čtyřleté období.

Tyto návrhy zašlete nejpozději do 31.7 2021 na e-mailovou adresu: 1kasik@seznam.cz

S pozdravem

Zdeněk K a s í k

předseda KSJu Praha

Událost je ukončena.

Datum

Zář 02 2021
Expired!

Čas

07:00 - 09:00

Umístění

Sportovní Hala Folimanka

Další výskyt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com