Domů Events Pražský adventní pohár 2021 (PAC 2021)

Pražský adventní pohár 2021 (PAC 2021)[/ap_column_wrap]

Vážené kluby,
vzledem k aktuálnímu nastavení protiepidemických opatření Vládou ČR, budou vstup do haly Jedenáctka i účast na turnaji Pražský adventní pohár (PAC 2021) konaném 12.12. 2021 možné pouze po splnění následujících podmínek:
děti do 11,99 let – žádné podmínky
mládež 12 – 17,99 let – negativní PCR test ne starší 72 hodin/očkování/potvrzení o prodělání Covid-19 v uplynulých 180 dnech
dospělí 18+ – pouze očkování, nebo potvrzení o prodělání Covid-19 v uplynulých 180 dnech
Trenér, či zástupce týmu, bude mít připravený seznam všech účastníků z jeho klubu (formulář O-N-T, ke stažení výše) spolu s platnými dokumenty pro každého závodníka, trenéra.
Vstup veřejnosti (rodičů…) je možný pouze po splnění výše uvedených podmínek.
Covid manažer bude potřebné doklady kontrolovat u vstupu do haly.
Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazeny roušky/respirátory – odložit je lze pouze při rozcvičování a při zápase.
Dezinfekce bude k dispozici bude jak u vstupu, váhy, tak i u každého tatami.
Prosím i o dodržování rozestupů všude, kde je to jen trochu možné.
Děkujeme za pochopení a věříme, že ohleduplnost náš všech přispěje k bezpečnému průběhu turnaje.

 

Pořadatel: Krajský svaz juda hl. m. Prahy

Datum: neděle, 12.12. 2021

Místo: Sportovní hala Jedenáctka, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 – Chodov (50.0389786N, 14.5026292E)
Ubytování: Hotel TJ Chodov, Mírového hnutí 2137/7, Praha 11 – Chodov, www.hoteltjchodov.cz, požadavky zasílejte do 5.12. na e-mail: stk@prazskysvazjudo.cz

Ředitel soutěže: Mgr. Andrea Šálová, tel. 604 503 682, e-mail: stk@prazskysvazjudo.cz
Instruktor: Mirel Golubov, tel.: 602 252 419, e-mail: kr@prazskysvazjudo.cz
Hlavní rozhodčí: Pavlína Neužilová, 604 745 327, e-mail: pavlinka.neuzilka@centrum.cz
Rozhodčí: deleguje KSJu Praha

Přihlášky: do 5.12.2021 do 18.h, zadání váhy lze doplňovat do 10.12. do 18.h

Čeští závodníci – přes systém ČSJu (ZDE) , po zvážení pak nutno odeslat formulář (VZOR ZDE)
Zahraniční účastníci – zaslat e-mail se jménem klubu a předpokládaným počtem závodníků, obratem bude
zaslán odkaz na registrační systém – prihlasky@prazskysvazjudo.cz
Startovné: 300 Kč/12 Euro – možno hradit předem převodem na účet KSJu: 107-3731010257/0100. Zahraniční
účastníci IBAN: CZ40 0100 0001 0737 3101 0257, případně hotově na místě. Všichni účastníci startují na vlastní
náklady.

Vážení: Vážení probíhá v klubech, za rozhodnou kategorii se považuje ta, která je uvedena v systému ČSJU a zapsána
ve formuláři (zde) Po zvážení závodníka zapište váhu do formuláře, a případně změňte váhovou kategorii v systému
ČSJU, nejpozději do 10.12. do 18.h. POZDĚJI NELZE PROVÁDĚT ZMĚNY V NAVÁŽENÉ KATEGORII!
Kontrolní vážení: V den turnaje proběhne před začátkem jednotlivých kategorií kontrolní převážení náhodně
vylosovaných závodníků, povolená tolerance je 5 %. Při nesplnění váhového limitu závodník v turnaji nenastoupí,
startovné se nevrací.
Časový pořad převážení:

 • 8.30 – U13
 • 10.30 – U15
 • 13.30 – U18
 • 15.00 – senioři/seniorky

Začátek soutěže (časy jsou orientační):

 • 9.00 – U13
 • 11.00 – U15
 • 14.00 – U18
 • 15.30 – senioři/seniorky

Závodníci na 1.-3. místě obdrží diplom a medaili.

Námitky: po předložení vkladu 100 Kč řediteli soutěže.

Účast: dle vypsaných kategorií, platný negativní antigenní/PCR test, potvrzení o dokončeném očkování, případné další podmínky dle aktuálního vládního nařízení platného dne 12.12.2021 Účast trenérů a rodičů možná pouze při předložení platného negativního antigenního/PCR testu, dokladu o ukončeném očkování, případné další podmínky dle aktuálního vládního nařízení platného dne 12.12.2021 PŘIHLÁŠENÍM DO TÉTO SOUTĚŽE DÁVAJÍ JEJÍ ÚČASTNÍCI (ZÁVODNÍCI, TRENÉŘI, DOPROVOD I ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI) SOUHLAS SE:

 •  zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při soutěži. ČSJu a pořadatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají
 • zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na soutěži v tisku nebo v elektronických médiích.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE SVÝM PŘIHLÁŠENÍM BEROU NA VĚDOMÍ ŽE:

 • se soutěže účastní na vlastní nebezpečí
 • je jejich povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly soutěže, a to zejména s tím, že účast na soutěži může být fyzicky náročná. Dále se zavazují respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci soutěže
 • ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo
  tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným
 • veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na soutěži, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho příp. následky nenese ČSJu ani pořadatel žádnou odpovědnost
 • všichni musí dodržet Pravidla a opatření pro pořádání turnajů juda v době pandemie COVID19, vydaná STK ČSJu dne 1.9.2021, především Povinná opatření (respirátory/roušky vždy a všichni kromě závodníků při rozcvičení a utkání, dezinfekce rukou, dodržování odstupu min. 1,5m…) Soutěž proběhne na čtyřech tatami, dle platných pravidel ČSJU, SŘJ a tohoto rozpisu.

*pokud závodník předloží potvrzení sportovního lékaře o povolení startu ve vyšší věkové kategorii

 

V Praze dne 25.10.2021
Mgr. Andrea Šálová

 

Událost je ukončena.

Datum

Pro 12 2021
Expired!

Čas

All Day

Umístění

sportovní hala Jedenáctka
Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 – Chodov
Webová stránka
https://jedenactka-vodni-svet.cz/multifunkcni-sportovni-hala-jedenactka-chodov
QR kód
Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com