Konání řádného Shromáždění delegátů Krajského svazu juda hlavního města Prahy.

Na základě aktuálně platných opatření Vlády ČR není možné, aby se konalo zasedání nejvyšších orgánů spolku KSJu Praha.
Proto se plánované shromáždění delegátů KSJu Praha dne 15.12.2020 ruší.
Na základě vyjádření Legislativního odboru ČUS se prodlužuje funkční období volených delegátů (předseda a místopředseda KSJu Praha) automaticky o 3 měsíce po skončení mimořádných opatření (tj. není nutné provádět novou volbu).  Nové shromáždění delegátů KSJu Praha bude svoláno jakmile to epidemiologická situace dovolí.


Zdeněk Kasíkpředseda KSJu Praha

Top