Doškolení zkušebních komisařů I. a II. třídy

Pozvánka na doškolení
zkušebních komisařů I.a II.třídy
Datum: 4.7.2020
Místo: TJ Sokol Vršovice , Sportovní 1, Praha 10
Vedoucí akce: Jiří Vele
Školitelé: Jiří Vele, Věra Bucharová, Tomáš Buchar, Radislav Borbély
Školení je součástí semináře pro zvyšování technických stupňů DAN.
Podmínky prodloužení licence zkušebního komisaře:
• absolvování doškolení
• doložení aktivity zkušebního komisaře na předepsaném formuláři
• zaplacená licence pro rok 2020
Časový pořad: zahájení sobota 4.7.2020 v 9:00
povinnosti ZK, zkušební řád ČSJu, Go kyo, techniky KATA při semináři Dan,
ukončení ve večerních hodinách
Přihlášení na adrese stefanikova@czechjudo.cz do 18.6.2020.

Top