Seminář trenérů a zkušebních komisařů ČSJu

KSJu Praha Vás zve na seminář trenérů a zkušebních komisařů ČSJu.

Místo konání:    Dojo Sokola Hradce Králové,Eliščino nábřeží 777,Hradec Králové
Pořadatel:    Český svaz juda,Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov
Datum konání:     14.prosince 2019
Lektoři       
        Hana Machková – trenérka gymnastiky
        Mgr.Andrea Pokorná – trenérka, bývalá úspěšná reprez. ČR
        Jaromír Ježek – trenér RD -23, bývalý reprezentant ČR
        Pavel Petřikov –  trenér,bývalý úspěšný reprezentant ČR

Kontaktní osoba    
    Josef Brož      603 553 931  mail: josef.brozjudo@seznam.cz

Cena:  uhradí přihlášeným trenérům KSJu Praha!!!
500,-Kč na účastníka, bankovním převodem na ČSJu: č.ú:154989288/0600, v.s : RČ, zpráva pro příjemce jméno, nebo v hotovosti před konáním semináře

Přihláška    Elektronickou přihlášku vyplňte nejpozději do 30.listopadu 2019 zde…

                    Kapacita semináře je omezena.

Program:
    9.00-9.45 prezentace, platba
    10.00-11.30 základy gymnastiky  H.Machková
    11.30-13.00 metodika vybraných technik J.Ježek
    14.00 – 15.00  trénink dětí Mgr.Andrea Pokorná
    15.00 -16.30 zásady a trénink kumi kata Pavel Petřikov

Poznámka:
Seminář slouží k prodloužení platnosti kvalifikace trenéra judo.Semináře se mohou zúčastnit pouze řádní členové Českého svazu juda

V rámci semináře dojde k proškolení zkušebních komisařů juda.
Ubytování a stravu si zajišťují účastníci sami!

Top