Seminář pravidel pro rozhodčí a trenéry na Folimance

V neděli 15. ledna v pražské hale Folimanka proběhl seminář pravidel juda pod vedením komise rozhodčích KSJu Praha. Mirel Golubov a Pavlína Neužilová proškolili celkově přes dvě desítky rozhodčích a trenérů v nejožehavějších tématech pravidel juda.

Rozhodčím se tak dostalo kvalitního know how, které mohou zúročit již brzy nejen na krajských soutěžích. Pro všechny trenéry pak seminář posloužil k získání kreditů v rámci nového kreditního systému, který vzešel v platnost od trenérsko-metodické komise ČSJu od začátku letošního roku.