Komise rozhodčích

Komise rozhodčích KSJu Praha je zodpovědná za evidenci, delegaci a školení nových rozhočích III. třídy v kraji. Pro současné rozhodčí zajišťuje doškolovací semináře při změnách pravidel juda. Školení nových rozhodčích se koná obvykle jednou ročně, sestává se z teoretické a praktické části. Praktické zkoušky probíhají během jednoho z turnajů pořádaných KSJu Praha.

Rozhodčí se na soutěže přihlašují pomocí portálu rozhodčích ČSJu, konečnou delegaci spravuje předseda komise rozhodčích KSJu / ČSJu – v závislosti na druhu soutěže. 

Seznam aktivních rozhodčích KSJu Praha

Níže naleznete seznam aktivních rozhodčích KSJu Praha – tedy těch, kteří za poslední rok rozhodovali alespoň jednu soutěž a mají platnou licenci rozhodčího.

Jméno Třída Klub
Golubov Mirel NR, předseda KR KSJu SKPŠ
Neužilová Pavlína MR, místopředsedkyně KR KSJu ČSJu
Kulka Kryštof I. třída JUAP
Šaršoun Bohumil I. třída SOZI
Ťupa František I. třída USKP
Pacák Vilém II. třída SOVP
Štepánek Václav Daniel II. třída SPAR
Černoch Dominik III. třída JUAP
Dolejšková Tereza III. třída JUEL
Kamarýt Ondřej III. třída SPAR
Kolský Pavel III. třída USKP
Manhartová Kristýna III. třída JUAP
Mouca Josef III. třída JUAP
Musil Radomír III. třída SOVP
Sovová Anna III. třída JUAP
Staňková Andrea III. třída SOVP
Suchánek Vít III. třída TAPR
Vachková Jana III. třída SOVP
Neaktivní rozhodčí
Dymák Martin III. třída SPAR
Jevdokymov David III. třída YAWA
Lněnička Aleš III. třída USKP
Kvalifikace Věk Min. Kyu/DAN Podmínky pro získání a prodloužení kvalifikace
Rozhodčí III. třídy 16-18 let 2. Kyu školení rozhodčích KR KSJu/ČSJu,úspěšné složení teoretické a praktické zkoušky, planost licence 2 roky, bez účasti na doškolení KR KSJu/ČSJu licence zaniká
Rozhodčí II. třídy 18 1. Kyu na doporučení KR KSJu, školení rozhočích KR ČSJu, úspěšné složení teoretické a praktické zkoušky, platnost licence je 2roky, bez účasti na doškolení KR ČSJu a aktivní činnosti * rozhodčího licence zaniká
Rozhodčí I. třídy 21 I.Dan na doporučení KR ČSJu, školení rozhodčích KR ČSJu, úspěšné složení teoretické a praktické zkoušky, platnost licence 2 roky, bez účasti na doškolení KR ČSJu a aktivní činnosti *licence zaniká
Národní rozhodčí 22 I. DAN jmenuje KR ČSJu z řad nejlépe hodnocených rozhodčích I.třídy, platnost licence je 1 rok, podmínkou jmenování je účast na semináři KR ČSJu **
Mezinárodní IJF-B 25 II. DAN schvaluje VV ČSJu na návrh KR ČSJu, dle podmínek EJU
Mezinárodní IJF-A 29-55 III. DAN schvaluje VV ČSJu na návrh KR ČSJu, dle podmínek IJF, IJF tuto nominaci schvaluje

* aktivní činnost- účast na alespoň 2 soutěžích ČSJu a 2 soutěžích KSJu za rok

** účast na semináři KR – výjimka z neúčasti na semináři může být ve mimořádných případech omluvena

Poznámka KSJu: Náklady na vzdělávání (zvýšení si kvalifikace rozhodčího juda)

  • Rozhodčí III. třídy – účastník školení si náklady hradí sám (případně po domluvě za uchazeče hradí klub)
  • Rozhodčí II. a I. třídy – účastník školení si náklady hradí sám s výjimkou:
  • Dopravy (+ ubytování)
  • Stravného

Tyto náklady si může, po úspěšném složení zkoušek na vyšší licenci, účastník nechat proplatit od KSJu Praha (podmínkou jsou řádně doložené cestovní doklady a vyplněný cestovní příkaz, pokud využil uchazeč dopravu s kolegy, nárok na vyplacení dopravy mu nevzniká). Nárok na ošatné/odměnu za rozhodování/ ztráta času, rozhodčímu nevzniká.

Odkazy

Pravidla juda
Pravidla juda - pro OH cyklus 2022-2024
Zásady pro činnost rozhodčích
Trenérská výzva
Kodex trenéra