TMK

Trenérsko metodická komise KSJu Praha je zodpovědná za metodiku výuky juda v kraji Praha. Zodpovídá za školení trenérů a komisařů III. třídy, jejich evidenci a prodlužování trenérských tříd.

Pod působnost TMK spadá i povolování zkoušek na I. DAN dle zkušebního řádu ČSJu.

Povolování zkoušek na I. DAN

Postup pro povolení a složení zkoušek vyplývá ze Zkušebního řádu ČSJu a je následující:

  1. Vyplnění a podání žádosti
  2. Schválení žádosti
  3. Přidělení zkušebního komisaře
  4. Složení zkoušky

Garantem zkoušek je Mgr. Jiří Vaněk, předseda TMK KSJu Praha ([email protected])

Dokumenty

Předpisy pro vzdělání trenérů - kreditní systém
Zkušební řád I. část - KYU
Metodická příloha zkušebního řádu KYU
Zkušební řád II. část - DAN