SpS + KVŽ Praha

SpS Praha (U16) + KVŽ Praha (U14)

Trenéři KVŽ Praha s působností pro SpS

Felix ČAPEK

Člen TMK

Tomáš JÁKL

Člen TMK

SpS Praha

SOKOL Praha Vršovice

Vršovické náměstí 2/111 101 20 Praha 10

Mgr. Dagmar BANSZELOVÁ

Judo academy Praha

U Záběhlického zámku 57/2100 00 Praha 10

Mgr.Jiří VANĚK

Univerzitní sportovní klub Praha

Sportovní hala Folimanka Na Folimance 2 120 00 Praha 2

Ing. Pavel VANĚK

Pozn. nominace na centrální přípravu SpS Praha + KVŽ Praha se vztahuje na všechny oddíly (a jejich závodníky) v Praze bez ohledu na zřízené 3 SpS s finanční podporou trenérů.
 
Nominační kritéria SpS Praha (U16) + KVŽ Praha (U14) – pro účast na centrálních akcích v roce 2024
 
– technická a kondiční vyspělost odpovídající výkonnostní úrovni SpS a KVŽ
– očekávající potenciální výkonnostní růst
– výsledky na soutěžích ČSJu: zvláště republikové šampionáty, České poháry a další turnaje
– tréninková flexibilita a vytíženost ve kmenovém oddíle
– pravidelná účast na centrálních srazech SpS či KVŽ Praha
– kladný přístup a aktivita na všech akcích SpS či KVŽ Praha
 
Pozn. výsledky na soutěžích nejsou jediným předpokladem pro účast na akcích SpS či KVŽ Praha (s ohledem na konkurenci v daných váhových kategoriích). Zařazení do výběrů zohledňuje všechny kritéria (viz výše).
 
Zveřejněný harmonogram akcí SpS + KVŽ Praha je orientační. Právo na změny v programu jsou vyhrazeny.
 
Tréninkové srazy v SH Folimanka nejsou na začátku roku ještě potvrzeny z důvodu neúplného sportovního kalendáře ČSJu. V průběhu roku bude aktualizováno.
 
Pro každou akci bude seznam nominovaného výběru SpS či KVŽ Praha společně s informacemi  zaslán do příslušných kmenových oddílů nominovaných s dostatečným časovým předstihem (zpravidla 2-3 týdny před konáním akce)