Tour de klub

Tour de klub
 • Tour de club – JC Tatran Praha
  Tour de club – JC Tatran PrahaTour de club – JC Tatran PrahaV uličkách na Praze 7 poblíž fotbalového stadionu AC Sparta Praha se prodírám k další zastávce na trase Tour de club. Tentokrát mé kroky směřují do Tatranu. Ten již od roku 2006 sídlí v Sokole Bubeneč – nově v horním patře. Při vstupu do tělocvičné jednoty míjím na nižších patrech různé kolektivní sporty. Při cestě po schodech mi už však zvuky napovídají, že jsem tu správně. Beru za kliku a přede mnou se rozprostírá kolem 30 malých judistů s jejich trenérem. Můžeme začít. Od prvního pohledu na tělocvičnu jsem příjemně překvapen. Výzdoba v judistickém stylu, úhledná a čistá (barevné pásky na stěnách, plakáty házejících judistů), kde dominuje u východu z dojó do kanceláře logo JC Tatran Praha. To je tak symbolickým středem tělocvičny. Alespoň na mě to tak působí. Stejně tak to, že v přítomným dětech má přítomnost vzbuzuje zvědavost. Ne vždy se tu zřejmě objevuje někdo s nahrávacím zařízením a pořizuje videozáznam.  To už se ke mně dostává předseda oddílu Roman Kadlec. Představuje mi tréninkovou jednotku dětí, její náplň a trenéra Petra Melmuku, který přišel z Judo Bivoj. Trénink je svižný, má dynamiku a nepostrádá atmosféru dobře odvedené práce. Chvaty doplňují kondiční cvičení, stejně tak randori. S těmito dětmi se dá ,,zahrát spoustu muziky“. Však se Tatran v mládeži pohybuje mezi 5 nejúspěšnějším pražskými oddíly. Tyto děti jsou toho důkazem. Nejen mládežnickou skupinu jsem však měl možnost vidět. Ve druhém tréninku v mé přítomnosti jdou na to ,,dospěláci“. Těch je o poznání méně než dětí, ale i tak se ke dvaceti členům blížíme. Zde už vidím výrazné rozdíly ve výkonosti jednotlivců. To neprozrazují jen pásky, ale i předváděné chvaty. A v tento moment si uvědomuji, že právě tímto okamžikem Tatran potvrzuje svoji vizi, kterou se snaží odlišit od ostatních oddílů: ,,u nás může začít s judem skutečně každý a v jakémkoliv věku.“ Tuto skupinu už si bere na starost předseda Roman Kadlec. Začíná se velmi důkladnou rozcvičkou, rozpadáním, gymnastikou a technikami. Ty však rovněž nepostrádají dynamiku, převažují intervalová technická cvičení. Tatami se otřásá v základech. Před sériemi technik si Roman Kadlec bere ukeho a předvádí daný chvat. Poté se jde opět zpět do intervalů. Má návštěva je u konce. Loučím se a odebírám po schodech do rušného života na Praze 7 s příjemným pocitem dobře stráveného večera. Ve společnosti správné judistické party, která má zdravě ,,položené“ základy, energické vedení, kvalitní trenéry a smysluplnou vizi. Oddíl, který je vyvážený ve svém přístupu k judu a vlastním členům. Těmi se mohou stát ti, kteří mají chuť vrhnout se do tohoto krásného bojového sportu. Bez ohledu na to, kolik jim je a jakou mají výkonost. V Tatranu je dobře postaráno o každého bez rozdílu. A tak to má být. Erik Hlaváček 24. 2. 2023 [...] Více..28/02/2023
 • Tour de club – Judo Zbraslav
  Tour de club – Judo ZbraslavTour de club – Judo ZbraslavDalším oddílem v seriálu Tour de club je Judo Zbraslav. Dojó tohoto oddílu je na ZŠ Vladislava Vančury, kde probíhají tréninky dvakrát týdně pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže. Různorodá skupina malých nadějí je vedena zakladatelem oddílu Václavem Holubem společně s jeho dcerou a trenérkou žáků Šárkou Holubovou.  Při našem příchodu s Jendou Kučerou (místopředseda KSJu Praha) na ZŠ Vladislava Vančury se ocitáme u tatami, kde už se houfuje veliká skupina dětí k tréninku. Vítá nás zakladatel oddílu a hlavní trenér Judo Zbraslav Václav Holub. Ten nás zasvěcuje do osnovy dnešního tréninku.  Tréninková jednotka je zde poměrně dlouhá – trvá 2 hodiny a 15 minut. Jsme svědky velice pečlivé rozcvičky a gymnastické průpravy. Na tomto si trenéři velice zakládají včetně trenérky Šárky Holubové, která se věnuje kategorii žáků. Zrovna tak všichni musí znát názvosloví technik a zařazení chvatů do jejich kategorií. Filozofie juda je rovněž dětem vštěpována. I na regeneraci se zde klade velký důraz. V klubu je k dispozici fyzioterapeutka, která má na starosti péči o pohybový aparát dětí. Atmosféra v tomto oddíle je velice přátelská, působí až rodinně. To umocňují i velice mladí účastníci tréninku, kterým se věnují ti starší.  Judo Zbraslav je velice známý klub i pro svůj tradiční Vánoční turnaj, který pořádá již mnoho let na závěr roku. Sjíždí se sem celá Praha. V minulosti se tento oddíl hojně účastnil i turnajů po celé ČR, v dnešní době již převažuje práce s dětmi v oddíle, masově na turnaje se nejezdí, avšak je to možné. ,,Mladí trenéři mají energii, pracují a s dětmi na závody vyjedou, i když ne v takové míře jako tomu bylo před mnoha lety“, doplňuje Václav Holub. Závěrem si děláme společnou fotečku. Opět na mě doléhá pocit rodinné atmosféry, takřka je ,,cítit v kostech“.  A proto nám návštěva opět dodala mnoho energie nad tour po pražských oddílech. Kde je srdce, tam se rádo navštěvuje. Erik Hlaváček [...] Více..24/06/2022
 • Tour de club – Yawara Prague
  Tour de club – Yawara PragueTour de club – Yawara PragueV další zastávce na ,,trase“ pražských judistických oddílů představujeme klub SK Yawara Prague. Pokud někomu zní název tohoto klubu cizokrajně, má to své opodstatnění. V tomto oddíle našly útočiště pro tréninky juda děti z až 20 států. Vedoucí trenérkou je Mgr. Irina Gračova. Trenérka pocházející z Ruska, která se může pyšnit dvěma vysokoškolskými diplomy, mj. i v oblasti psychologie a sportu. Při návštěvě na Praze 13 na Slunečném náměstí, kde je jedno z tréninkových míst SK Yawara Prague, se před mými oči oddává tréninku juda skupinka cca 25 dětí z Ruska a Ukrajiny. V kontextu dnešní situace mezi oběma státy, se tak vyskytl zcela paradoxní jev.  Již při mém příchodu na Slunečné náměstí 13, kde začíná má návštěva v SK Yawara Prague, se mě velice ochotně ujímá hlavní trenérka klubu Irina Gračova. Ta má za sebou vyjma svého vzdělání další zajímavé zkušenosti. Tak např. působnost ve sportovní škole olympijské přípravy v Rusku, kde dosáhla nejvyššího trenérského vzdělání. Absolvovala seminář s japonskými mistry Yamashitou a Komatou. Získala i ocenění Mezinárodní mistryně sportu od RSJu. Ohledně členské skladby klubu SK Yawara Prague dodává: ,,máme tu děti z nejrůznějších koutů Evropy i světa. Nejvíce však Ukrajinců a Rusů, ale v minulosti to bylo až dvacet národností. Děti si rozumí a fungujeme už mnoho let.“ Ano, tréninkové skupiny tvoří jak závodníci, tak děti, které provozují judo čistě pro radost a bez ambicí. Ty, které se zúčastňují turnajů po celé ČR, sbírají medaile i na republikových šampionátech a účastní se výcvikových táborů a soustředění mládežnických výběrových družstev ČR. Po skončení tréninku na Praze 13 se přesouvám s trenérkou Irinou Gračovou na další tréninkové místo. Je jím ZŠ Křemencova – kousek od Andělu na Praze 5. Zde je opět pestrá skladba dětí z nejrůznějších zemí. Poznávám i dalšího z trenérů – Nikitu Sydorenka. Ten společně s Irinou vede další tréninkovou skupinu. Dozvídám se, že v Yawaře trénují i dospělí. Ty má na starosti Dmitry Kruglov, další z trenérského týmu. Jejich působiště je rovněž zde na Praze 5. Celková atmosféra z klubu SK Yawara Prague na mě ,,dýchá“ velice pozitivně. Především fakt, že se zde vyskytují malí judisté (ale i starší kategorie), kteří se bez ohledu na národnost respektují, kamarádí a sdílí společné hodnoty – tolik žádaných pro celý náš sport – má obrovskou přidanou hodnotu. Ano, zde motto světového juda – Judo víc než sport, je naplněno na maximum.  Erik Hlaváček [...] Více..06/06/2022
 • Tour de club – TJ Sokol Praha Vršovice
  Tour de club – TJ Sokol Praha VršoviceTour de club – TJ Sokol Praha VršoviceDo pražské sokolovny TJ Sokol Praha Vršovice vyrážíme s Jendou Kučerou na další díl ze seriálu ,,Tour de club´´. A nejedná se o ledajaký oddíl. Z tohoto klubu za poslední dekádu vzešli dva účastníci Olympijských her – Jaromír Ježek a Jaromír Musil. Zasloužil se o to i legendární trenér oddílu a bývalý předseda Pražského svazu juda Zdeněk Kasík. TJ Sokol Praha Vršovice rovněž sbírá po dlouhá léta titul Nejúspěšnější klub v ČR, když dosahuje výsledků napříč všemi věkovými kategoriemi. Dominantní postavení má i na ,,poli´´ veteránského juda. Lze říct, že centrum české veteránské reprezentace se odehrává právě zde. Však hlavní úsilí v této oblasti vynakládá reprezentační trenér veteránů a zároveň předseda oddílu Jaroslav Banszel, který je první, kdo nás vítá před vstupem do dojó. Naše návštěva může začít.  Již při vstupu na tatami vidíme právě probíhající trénink mládeže, vedle juda se věnuje skupině i fyzioterapeutka, kterou ve Vršovicích využívají. Sem se ještě dostaneme, teď však spěcháme na schůzku, která začíná s J. Banszelem, hospodářkou oddílu Dášou Banzselovou a již zmíněným Zdeňkem Kasíkem. Témat je spoustu a ,,dotkneme´´ se takřka všech oblastí pražského juda. Však je k tomu důvod, zkušenosti od bývalého předsedy kraje Z. Kasíka, který vedl svaz 20 let, přijímáme se vší vážností, zrovna tak postřehy a náměty od manželů Banszelových.  Jdeme se opět podívat na tatami. Komplexnost tréninkové skupiny je zde vidět na první pohled. Dívky, chlapci až po zralé seniory – ano, každá věková i váhová kategorie má zde zastoupení. Však právě rovnoměrně získané výsledky od mládeže až po veterány řadí tento klub dlouhodobě mezi nejúspěšnější v republice – a mnohokrát oficiálně úplně nejúspěšnější. Na závěr nesmí chybět foto a odebíráme se k odchodu. Při tom se snažím rozhlédnout široko daleko po celém sokole, kde jsem strávil 5 let svého judistického života – byť už je tomu přibližně 15 let nazpět.  A ,,zub´´ času je znát. O dost modernější prostředí jakoby ožilo zásahem rekonstrukcí a ,,vdechlo´´ nový náboj do tohoto sokola, který už může dlouho říct, že zde vyrostli a stále působí olympionici – alespoň judističtí.  Erik Hlaváček [...] Více..16/04/2022
 • Tour de club – Judo Bivoj
  Tour de club – Judo BivojTour de club – Judo BivojPrvním ,,střípkem“ ze seriálu Tour de club, který má za cíl navštívit všechny pražské oddíly v roce 2022, se stalo Judo Bivoj. Oddíl s dlouholetou tradicí, který v současné době působí na několika základních školách v Praze a okolí, se kvalitně věnuje mládeži. Z jeho řad vzešla v minulosti  řada zvučných jmen. Mezi trenéry působil i současný předseda Českého svazu juda Pavel Volek. Mezi klubové ,,srdcaře“ však patří trenéři otec a syn Jan a Dan Průšovi, Radek Šimek, Václav Chaloupka či Bivoj Kalaš. Nedávno se trenérská základna rozrostla o zvučné jméno.  Několikanásobný mistr světa i Evropy ve veteránech Kirill Ionov převzal závodní skupinu mládeže. Klub spolupracuje i s nadšenci pražského juda jako je Renata Bláhová či Jiří Sosna a v současné době též s desítkou nových nadějných mladých trenérů… Chladným a deštivým večerem se ve čtvrtek 10.2. blížím k ZŠ Kuncova, abych navštívil závodní skupinu Judo Bivoj od 18 hodin. U hlavního vchodu mě vítá Daniel Průša – mladší z klanů Průšů bez kterých by tento oddíl nebyl.  Již při příchodu ke kanceláři (vedle dojó) se seznamuji s další trenérskou stálicí Radkem Šimkem a mladou asistent trenérkou Martinkou Hájkovou. S tréninkem mladší skupiny judistů končí zrovna Jan Průša a může tak začít diskuze nad tématy pražského juda. Postřehů je dost, doba je dynamická a neustále se měnící současný stav českého juda klade na sebe velká očekávání.  To už přichází trenér Kirill Ionov – ruský veteránský šampion, který se chystá od 18 hodin na trénink závodní skupiny. Té se účastní cca 8 dvojic. ,,Bohužel, covid nám docházku trochu znepříjemnil“, hlásí Průša junior. I tak trénink však neztrácí nic ze svého obsahu. Po rozcvičce a ,,rozpadání“ se postupně přechází k nácviku technik. Tady se ukazuje sensei Ionov jako výborný praktik, jedné dvojici vysvětluje co nejvíce praktické využití úchopu, u druhé se zase zaměřuje na postavení nohou. V tom přidává i svůj hod.. není mu co vytknout, teď už jen, aby mu to jeho svěřenci oplatili stejně dobře – snaží se, o šikovné mladé judisty tu není nouze.  Atmosféra působí rodině, avšak důslednost a disciplína hraje hlavní roli. To je od trenéra Ionova znát na první pohled. Pomalu se má návštěva zde chýlí ke konci. Přichází tak čas na závěrečné skupinové foto. A zde mi opět ,,prochází“ žilami pozitivní energie, radost a nadšení. Nic není strojeného, vše vypadá naprosto pozitivně a spontánně. A tak by to mělo být.  Jak už jsem psal na na facebooku Pražského svazu juda: ,,zde jsem lásku k judu uvěřil“. Erik Hlaváček Více o Judo Bivoj na: www.judobivoj.cz [...] Více..15/02/2022